Om Oss

Ingeniörsfirma R.Sjöstrand AB

Vårt företag har sedan 1968 tillverkat och sålt utrustning för återvinning och avfallshantering. Vi anstränger oss för att med våra produkter generera mervärde för våra kunder och vår miljö.

Alltid i framkant och vi räknas till ett av 50 spjutspets företag i Sverige inom Recycling.

Varför ska ni återvinna ert avfall idag?

För att kunna bidra till en bättre miljö måste vi ta vårt ansvar för avfall och återvinning. Minst 15 % av all produktion försvinner idag som avfall. Detta material lagras och tar värdefull plats för andra ändamål och innebär enbart kostnader för ert företag. Mängder av arbetstimmar används för att omhänderta detta avfall, istället för att återanvända avfallet i produktionen eller ta vara på det man inte behöver för att sedan sälja vidare till ett företag som kan ha nytta av materialet.

Hur lönsamt kan det bli

Ett företag som vi hjälpte fick besparingar om ca. 120 miljoner om året och för närvarande ligger man plus på cirka 1,6 miljarder. Detta exempel är ett av våra mest extrema på företagsnivå men på lägre nivåer kan man med rätt nivå på investering ofta kunna räkna hem den på allt från någon månad till maximalt 5 år.

Vad kan vi göra

Det är alltid en fråga om kunskap och erfarenhet och det har vi gott om på de flesta områden inom Recycling och Återvinning. Men en enda spelare gör inget lag utan vi samarbetar med våra leverantörer och i ett brett nätverk i Sverige och runt om i Världen och dessa komplettera vår kunskapsbank. Under årens lopp har vi levererat lösningar till i stort sett alla typer av företag och branscher, allt från enkla komprimerande utrustning till kompletta system med många komponenter.  Om ni behöver en lösning på något problem så tveka inte att kontakta oss, vi kommer att visa er hur enkelt man kan återvinna det och dessutom generera en inkomst på hanteringen.

Återvinning styrd av Lagar, regler eller ISO 14001 standard.

I Sverige och inom EU finns lagstiftning och tvingande lagar för hantering av avfall samt krav på enkla miljöledningssystem där man förväntas uppteckna vad man har och hur man hanterar avfallet.  De företag som är mest ambitiösa har även gått vidare till att Certifiera sig enligt någon internationell standard som exempelvis ISO 14001 som innefattar ca.57 detaljerade steg.

Vilken väg man nu väljer så är det viktigt är ställa sig frågan, vad kan jag göra för mitt företag och därmed vår miljö.

Läs mer om ISO 14001 här.

Går det att kombinera miljötänkande och lönsamhet ?  

Att förstå  att så mycket som från 3- 5% och i extremfall ända upp till 50% av ett företags omkostnader uppkommer pga. otillräckligt fungerande avfallshantering är ett första steg.

Så vi vet vi att det går att göra vinster i både ökad lönsamhet i reda pengar och samtidigt göra något för miljön, det Ni initialt ser som en kostnad kanske blir den bästa investering Ni någonsin har gjort i företaget.

 UTRUSTNING FÖR HANTERING AV

Organiskt avfall: trä, papper, lantbruksavfall, m.m. Oorganiskt material: metaller, plast, bilar, toxiskt, radioaktiv, elektronik skrott, däck, etc. ……………..

 Vårt bas sortiment består av:

  • Kvarnar
  • Brikettmaskiner
  • Komprimerande utrustningar som Balpressar, Komprimatorer, Metall skrot pressar
  • Special maskiner för diverse ändamål
  • Tankekraft

 

Leave a Reply