Däck återvinning

 

Däckåtervinining Brikettmaskin för däckscorder

RUF Brikettmaskin för däckvajer

Malning och Brikettering

Ny alternativ metod för hantering som tillkommit på senare år är pyrolys där man man i slutänden får följande restprodukter olja – carbon black – Däckvajer. Däck och återvinning av dessa kan delas upp i flera delar dels transport av dem där en grovmalning med mobil anläggning förbättrar logistiken. När väl däcken kommit fram till anläggningen där de skall processas behövs ytterligare malning för att separera ut de enskilda komponenterna i däcket. Efter malning i flera led och separation återstår gummi – stålvajer – tyg fluff. Vajer i däck är i regel av mycket hög kvalité och kan hanteras i brikettmaskin övrigt material beroende på renhet kan gå endera som bränsle eller för gummi till nya produkter.

 Gemensamt för de olika metoderna är att någon form av malning behövs samt en funktionell efterhantering av däckvajern och här kan vi hjälpa Er hela vägen.

 

Malning av däck med Shredder   *   Anläggning malning i flera steg   *   Brikett av däckvajer   *   Däckvajer före brikettering

Däckåtervinining Däckmalning
Däckåtervinning kvarnar
DäckåtervininingBrikett
Däckåtervinining Vajer