Brikettmaskiner

brikettmask1Brikettmaskin metaller

Brikettmaskin
Pålitlig, lågt slitage och minimala underhållsbehov är vad som associeras till RUF’s Brikettpressar som är ett resultat av mer än 20 års erfarenhet i ett stort antal industri projekt och fortlöpande utveckling av teknologin kring brikettering. På grund av högt metall utbyte (yield) vid smältning är briketterat metal idealiskt material till återvinning. Med metall spånet följer en signifikativ mängd högkvalitativ skärvätska med ut som försvinner ur produktion, en förlust och kostnad både ekonomisk och miljömässigt. Genom brikettering av metallspånorna kan denna skärvätska återvinnas och återföras in till produktion igen. Detta gör brikettering till både en ekonomisk och miljövänlig återvinning metod.

Om briketter

Vårt produkt sortiment för metall området inkluderar ett flertal modeller som gör det möjligt att leverera en optimal lösning anpassad till Ert företags behov. För att försäkra oss om rätt maskintyp och storlek erbjuder vi fria tester pressning på vår fabrik av Ert original material. Mot en kostnad så hyr vi även ut testmaskiner för prov och försök på plats i det egna företaget och verksamheten. Samtliga utrustningar är hydrauliska och lämpade för automatisk drift 24 om dygnet, den kompakta designen gör det enkelt att integrera utrustningen i den egna produktionen.

 

Brikettmaskin Trä och Organisk samt diverse andra material typer

Brikettetering – För energiåtervinning av restprodukter och diverse andra material typer
Pressar och komprimerar utskottsmaterial till Återvinning eller till förbränning Träavfall, bark, spån och damm från trä och pappersbearbetning, filterrester från luftreningsutrustningar samt förbränningsanläggningar, papper från dokumentförstörare, halm, hö, nötskal, jutefiber, läder, hudar, torv, kokosfiber, tobaksrester, spill från spånplattor, gips, polyestyren, polyuretan, PVC etc. Briketter formas till klossar under högt tryck (1500 kg/cm2) Densitet beroende på material (Träspån 0,8 -1,2). Matning med transportband, schakt, lufttransportsystem, skruv. Samt vid tillval silo eller specialtratt, utfö-rande för lastskopa eller tippcontainer. Utlopp med glidbana eller transportband vidare till container eller annan alternativ hantering som manuell eller automatisk stapling på pall m.m.

Mer Information:

Briketter i överensstämmelse med DIN 51731 • Briketter i uniform storlek och hårdhet • Med sitt tegelstensformat är briketten stapelbar, lätt att packa för transport och platsbesparande • Inmatning av material upp till 50 mm kornstorlek • Ej känslig för främmande föremål • Möjligt att på briketten applicera eget firmanamn eller logo • Möjligt att justera tryck och hastighet • Solid konstruktion, monterad på kraftigt stativ. Driftfärdig vid leverans. Fundament krävs ej • Inmatningstakten regleras av datorstyrd matarskruv, anpassad för de flesta material • Låg effektförbrukning tack vare ett högeffektivt hydraulsystem med låg ljudnivå • Låg förslitning då friktionen inte skapas av mottryck • Vid kallstart erfordras inga extra justeringar och åtgärder, detta möljliggör automatisk och intermittent drift.

 

Brikettmaskin för slipslam och avvattning

Denna serie består av 4 grund storlekar med olika storlek på brikettena. Hastighet som pressning sker med är lika på samtliga pressar med max fyra slag per minut, detta för att ge vätskan tid att pressas ut från material. • Denna brikettmaskin typ är försedd med mothållslucka. • Pressen är enkel och kompakt och kan ställas upp nästan varsomhelst. • Levereras drifts färdig vid leverans klar för igångkörning efter anslutning av ström • Pålitlig och slitstark med lång livslängd • Minimal friktion under pressning med lågt slitage som påtaglig fördel. • Maskinen är designad för 24 timmars drift med automatik • PLC styrning Siemens med många avancerade inställnings möjligheter via panel på utsidan av elskåpet • Styrning av extern utrustning möjlig från PLC på maskin. • Mycket låg motorstyrka med hög kapacitet per förbrukad kW jämfört med andra koncept för pressning.

Och mer…

• Material storlek som kan matas till maskin upp 50×50 mm. (Beroende av material typ) • De flesta typer av metall slam med skärvätskor av olja eller emulsion kan pressas men även andra material • presstryck upp till 2800 kg/cm2. • Möjlighet att få briketten med annorlunda format. • Volymvikt på färdiga briketter pressat material beror på typ av material exempel; Metall slam från stål från 1,5 till 5,6 kg/liter för Aluminium upp till 2,5 kg/ Orientering av maskin kan väljas med tratt riktad åt höger eller vänster alternativt bakåt och framåt. Placering av elskåp och hydraulik separat eller önskad riktning. Maskin kan spegelvändas