Brikettmaskiner för metall

BRIKETTERING AV BEARBETNINGSSPÅNOR

überarbeitet-RB75-1700-150x60-neu

 

RUF konstruerar, bygger och tillhandahåller briketteringsmaskiner för kontinuerlig och intermittent drift, med
vilka spånor från stål, gjutjärn och aluminium och andra metaller pressas till solida briketter för återanvändning
som högvärdigt material i tillverkningscykeln. Presskrafter upp till 5 000 kp/cm2 garanterar att briketterna
innehåller ett minimum av kyl- och skärvätskor. Återvinning av utpressade skärvätskor kan ge ytterligare förbättring av ekonomin.

 

Nedladdning av broschyr i PDF-format:

Broschyr för Serie 2 RB 11 RB 15 RB22 Svenska

Broschyr för Serie 3 RB 18,5-RB30-RB55 Svenska

Nedladdning av film:

Brikettering av metall
different materials

Briketter formas av metall, slam, stoft och andra slitande material med presstryck från 1500 -5000 kg/cm2där förhöjt tryck erfordras. Densitet efter pressning beroende på material .Sortimentet av brikettmaskiner omfattar 5 grupper från stora till små maskiner och inbyggnadsvarianter för metall, slam,stoft eller organiska material. Totalt 34 olika maskinstorlekar och varianter på dessa med olika presstryck. Provpressning
av material, med presstryck upp till 5000 kg/cm2, kan utföras på fabrik.

Kapacitet -Beroende på materialtyp och densitet efter pressning samt format vid inmatning i tratt

Matning med transportband, skakbord, schakt, lufttransportsystem, skruv. Samt vid tillval silo eller specialtratt, utförande för lastskopa eller tippcontainer.

 

Utlopp med glidbana eller transportband vidare till container eller annan alternativ hantering som manuell eller
automatisk stapling på pall m.m.

Tillval Silo, större tratt, skakbord för utsortering av stora bitar ,mobil enhet, värmare för oljetank och elskåp,
kombination med kvarn, mixeranläggning för inblandning av bindemedel, annorlunda format på brikett.

 

 • Miljövänligt tillvaratagande av återanvändningsbart material i metallspånor, filterdamm, slam och  glödskal
 • Inget utskottsavfall till soptipp
 • Reducerar externa inköp av råmaterial
 • Skärvätskor, oljor kan återvinnas
 • Jämn smältprocess med mindre energi – kostnader genom materialtillförsel i form av briketter istället för stoft till smältan
 • Briketter i överensstämmelse med DIN 51731
 • Briketter i uniform storlek och hårdhet
 • Hög volymreduktion ger låga transportkostnader.
 • Lätt att packa för transport och platsbesparande
 • Inmatning av material upp till 50 mm kornstorlek
 • Möjligt att på briketten applicera namn eller logo
 • Möjligt att justera tryck och hastighet
 • Solid konstruktion, monterad på kraftigt stativ.
 • Driftfärdig vid leverans. Fundament krävs ej
 • Inmatningstakten regleras av datorstyrd matarskruv, anpassad för de flesta material
 • Låg effektförbrukning tack vare ett högeffektivt hydraulsystem med låg ljudnivå
 • Låg förslitning
 • Vid kallstart erfordras inga extra justeringar och åtgärder, detta möljliggör automatisk och intermittent drift.
 • Brikettering – Från avfall till ”nytt” råmaterial