Brikettmaskin för Organiskt och Biomassa

Brikettetering – För energiåtervinning av restprodukter och utskott.

Komprimerar och tillverkar Logs eller Industri briketter av utskottsmaterial till Återvinning eller förbränning

Översikt organiskt material-B

Träavfall, bark, spån och damm från trä och pappersbearbetning, filterrester från luftreningsutrustningar samt förbränningsanläggningar, papper från dokumentförstörare, halm, hö, nötskal, jutefiber, läder, hudar, torv, kokosfiber, tobaksrester, spill från spånplattor, gips, polyestyren, polyuretan, PVC etc.

Briketter formas till klossar under högt tryck (1000 -1700 kg/cm2) Densitet beroende på material (Träspån 0,8 -1,2).
Matning med transportband, schakt, lufttransportsystem, skruv. Samt vid tillval silo eller specialtratt, utförande för lastskopa eller tippcontainer.
Utlopp med glidbana eller transportband vidare till container eller annan alternativ hantering som manuell eller automatisk stapling på pall m.m.

 Nedladdning av broschyr i PDF-Format:

 Klicka här för broschyr Brikettering av Trä och lämpliga maskiner (öppnas i ny flik)

RUF 400 gespiegelt

Funktion: Matning med skruv från tratt följt av tvåstegs pressning in till brikettform – utmatning av brikett nästföljande pressning.
Styrning: Över dator med givare placerade runt om på maskin. Inställningar kan göras av ett flertal variabler som längd på brikett, densitet genom ändring av presstryck. Allt över datorpanel på elskåp. Möjlighet finns att lägga upp olika egna press program beroende på materialtyp.
Kapacitet: Beroende på materialtyp och uppnådd densitet efter pressning samt format vid inmatning i tratt.
Appl. : Användningsområden är företrädesvis organiskt material i olika former. För metall, slamm och svårpressade material används våra maskiner RUF4 till RUF75 med förhöjt presstryck. Prov pressning av material, med presstryck upp till 5000 kp/cm2, kan utföras på fabrik.

Tillval : Silo, större tratt, sidoriktad tratt, mobil enhet, värmare för oljetank och elskåp, kombination med kvarn.

 • Briketter i överensstämmelse med DIN 51731
 • Briketter i uniform storlek och hårdhet
 • Med sitt tegelstensformat är briketten stapelbar, lätt att packa för transport och platsbesparande
 • Inmatning av material upp till 50 mm kornstorlek
 • Ej känslig för främmande föremål
 • Möjligt att på briketten applicera eget firmanamn eller logo
 • Möjligt att justera tryck och hastighet
 • Solid konstruktion, monterad på kraftigt stativ. Driftfärdig vid leverans. Fundament krävs ej
 • Inmatningstakten regleras av datorstyrd matarskruv, anpassad för de flesta material
 • Låg effektförbrukning tack vare ett högeffektivt hydraulsystem med låg ljudnivå
 • Låg förslitning då friktionen inte skapas av mottryck
 • Vid kallstart erfordras inga extra justeringar och åtgärder, detta möljliggör automatisk och intermittent drift.