Slam, Slipmull

Brikettmaskin för slipslam och avvattning 

RUF22-Slipslam
Denna serie består av 4 grund storlekar med olika storlek på brikettena. Hastighet som pressning sker med är lika på samtliga pressar med max fyra slag per minut, detta för att ge vätskan tid att pressas ut från material. • Denna brikettmaskin typ är försedd med mothållslucka.

Nedladdning av broschyr i PDF-format:

Serie 4 Lucka RB4-RB22 Svenska

Nedladdning av film

Brikettering av slipmull_mpg

 Och mer…

Schleifschlamm_mit_Hand

De flesta typer av metall slam med skärvätskor av olja eller emulsion kan briketteras. Man måste dock ha klart för sig att slipmull är en färskvara som bör pressas innan den hinner bli för gammal och oxidera samt att det inte går att brikettera mull som innehåller både emulssion och olja.

DCF 1.0

• Slipmull eller Slipslam är ett kostbart problem då stora mängder dyrbar kylvätska följer med mullen, genom brikettering kan dyrbar skärvätskan återvinnas och denna återföras till produktion. Briketter som skapats kan gå till återvinning och säljas till skrothandel.

 

 • Volymvikt på färdiga briketter pressat material beror på typ av material exempel; Metall slam från stål från 1,5 till 5,6 kg/liter för Aluminium upp till 2,5 kg/