Förpackningsmaskin briketter

Förpackningsmaskin för briketter

RUF LOGS BRIKETTER

Förpacknings maskin med krymptunnel

Förpacknings maskin med krymptunnel

 

Påsförpackning ca, 10 kg

Påsförpackning ca, 10 kg

 

Rangering av briketter framför RUF brikettmaskin

Rangering av briketter framför RUF brikettmaskin

 

För tillverkning av konsument förpackningar av RUF Briketter (logs) har vi tagit fram både Automatiska och Manuella förpacknings maskiner.

En helautomatisk förpacknings anläggning byggs och anpassas alltid efter kapacitets behov samt önskad nivå på automatisering och tillgängligt utrymme. Den viktigaste delen är själva förpackningsmaskin tillsammans med krymptunnel. Principen och grundutförande är i regel enligt följande.

  • Rangering av briketter direkt från brikettmaskin
  • Förpackningsmaskin
  • Krymptunnel
  • Band utlopp färdiga brikettförpackningar
  • Robot som lägger förpackningar på Europall
  • Station som sveper pall med folie
  • Magasin för tomma och färdiga Pallar

För en manuell anläggning räcker det i regel med ett Packbord och en plastsvetsmaskin. Vi har möjlighet att leverera färdigt koncept enligt bild nedan där briketter går direkt från utloppsbana på brikettmaskin upp på packbord.

Manuell förpackningsbord

Den vanligaste storleken på förpackning som finns ute i handeln är på 10-11 kg och de är numera en välkänd och lönsam produkt som finns på ett flertal butikskedjor.

 

Nedladdning av broschyr i PDF-format:

Förpackning SVA briketter.pdf

DEMO FILM: