Kärlpress MGB Kärl för 120/1200L

Kärlpress

 

Sopkärl fulla

Känns denna bild igen med överfyllda sopkärl som mest består av luft ? En kärlpress  kan reducera volymen ner till 6-1. Färre kärl minskade avfallskostnader och förbättrad avfallshantering. Ett prydligare soprum där man frigjort golvutrymme och minskat risken för brand. Ger dessutom bättre möjlighet att separera material typerna.

 

‘      

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

K240/360 BP – För MGB 2-hjuliga kärl

KK240-360 small

Upp till 360 liters 2-hjuliga sopkärl, har tvåhandsgrepp med spak och tryckknapp för undvikande av skador under pressning. Denna mångsidiga enheten kan även anpassas för att komprimera i 205 liters oljefat.

IRS Kärlpress typ KK1100 BP MGB 4-hjuliga kärl

KK1100-Förminskad

För 4-hjuliga kärl i storlek upp till 1100 liter, en mångsidig press som kan anpassas till många andra  typer av 4-hjuliga kärl. Med 4 ton presskraft kan de flesta avfall komprimeras i förhållande mellan 6-8 : 1 utan att utöva något tryck på hjulen. Enheten är enkel att använda och kan användas både inne och ute.

 

KK Gyropress

 Gyropress-matning

Denna arbetsbesparande komprimator krossar och komprimerar med roterande rulle allmänt avfall prydligt i plastsäckar placerade på Europall under säcken.