Mobil och Stationär

IRS Komprimator

Mobil och stationär

IRS Mobil Komprimator LPC

Komprimator sammanbyggd med containers i 4 olika storlekar 12, 14, 16, och 20 m³ för flexibel placering och transport

 

IRS Stationär Komprimator MSP

för fasta anslutningar med matning från schakt, transportband, lufttransport. Container med expanderande tak för sammankoppling med stationär komprimator. 27, 30, och 32 m³.

 

Special Utrustning och montage

Komprimatorererna kan förses mned vändare och tippkärl, cyklon för lufttransport, och/eller automatik för obemannad gång. Störtschakt från våningar ovanifrån. Montage för matning inifrån lokal och placering I garage i lågbyggt utförande. Kombinationsmöjligheterna är nästan oändliga!

 

Valfri design och färg

Komprimatorer och containers kan erhållas med valfria färger i RAL-skalan, även i valfri design med dekorativ mönstring, logotyper, och liknande.

 

IRS Mobil komprimator LPC

Leveras komplett med färdigmonterad komprimeringsdel, blästrad och grundlackerad 60µm, fördiglackerad 60 µm i RAl eller NCS färgsystem
Leveransen inkluderar styrskenor, låsmekanism på dörren, standardtratt med sido- och toppmatning, 5 m extra elkabel, hjul fram och bak, lyftkrok fram och bak.

 

IRS Stationär Komprimator MSP för anslutning till separat container

Leveras komplett med färdigmonterad för anslutning till IRS Containers för stationär komprimator. 5m extra elkabel. Blästrad och grundlackerad 60µm, fördiglackerad 60 µm i RAl eller NCS färgsystem. Tratt tillkommer för anpassat inkast. Flertal tillvalsmöjligheter.

 

IRS Container flytande eller fast tak

Leveras komplett fördigmonterad för direkt anslutning till IRS Stationär Komprimator MSP, Leveras komplett med färdigmonterad komprimeringsdel, blästrad och grundlackerad 60µm, fördiglackerad 60 µm i RAl eller NCS färgsystem.

Leveransen inkluderar styrskenor, ett “wire stopper system”, som motsvarar eller ersätter tradionellt system med rör för fastklåsning av pressat material. Skyddstäcke över bakre öppning och låsmekanism på dörren.

Teknisk data för IRS Mobil Komprimator

Modell

Toppinkast

Sidoinkast

Presskraft

Längd

Höjd

Vikt

Cykeltid

Plåttjocklek

mm

m3

mm

mm

ton

mm

mm

Kg

Sek

Botten

Sidor

12

1000×1750

800×800

30

5115

2556

3420

ca 60

3

3

14

1000×1750

800×800

30

5460

2556

3595

ca 60

3

3

16

1000×1750

800×800

30

5800

2556

3770

ca 60

3

3

20

1000×1750

800×800

30

7190

2556

4120

ca 60

3

3

 

Teknisk data för IRS Stationär Komprimator
För sammankoppling med separat container. Standardutförande.

Inkastsöppning

mm

Motor

kW

Volt/

Säkring

Längd

mm

Bredd

mm

Höjd

mm

Presskraft

Ton

Vikt

ton

Plåttjocklek

sidor, mm

Vikt

(utantratt) kg

1000×1820

5,5

400/25

2093

2500

1333

30

ca 60

6

1560

 

Teknisk Data för IRS Container med flytande tak
För sammankoppling med komprimator

Modell

Längd

Bredd

Höjd

Vikt

Plåttjocklek

mm

m3

mm

mm

mm

Kg

Botten

Sidor

27

6100

2500

2860

3770

3

3

30

6500

2500

2860

3870

3

3

32

6340

2500

3950

4000

3

3

 

Teknisk data för IRS Container med fast tak
För sammankoppling med komprimator

Modell

Längd

Bredd

Höjd

Vikt

Plåttjocklek

mm

m3

mm

mm

mm

Kg

Botten

Sidor

27

6250

2500

2830

3260

3

3

30

6660

2500

2830

3410

3

3

32

6355

2500

2830

3580

3

3