Kvarnar

Nerdragningsenheter matning av skärverk i kvarn AZ samt ZG serien.
Automatiska matnings enheter för bulk och volymiöst gods, speciellt plast och plåtbehållare, lådor, kartong m.m.
Material tvingas in ner till knivar i skärverk. I sortiment finns 7 -8 olika huvudprinciperoch varianter av dessa för
olika applikationer samt kvarnstorlekar. Ovan nerdragningsenhet typ ZB1 med långsamt roterande arm som både
krossar och matar ner till skärverk i botten på kvarn.

Skruvkrossar Grovmalning
Förmalning av : Rivningsvirke, pallar, kabeltrummor, timmer, plankor, sågverks avfall, färskt trä. Kapacitet upp till
150 kbm/tim. Andra användnings områden ; förkross i sopförbrännings anläggningar samt återvinnings anläggningar.
Storlek på fragmenterat material cirka 100 – 400 m. Kan klara tillfälliga belastningar med timmer stockar
upp till diameter om 700 mm.