Allmänt om Kvarnar

Kvarnar för malning, krossning, sönderdelning, fragmentering. – Vårt utbud omfattar flera hundra varianter och storlekar med följande grundtyper av utrustning stationära eller mobila.

Shredder kvarn / Knivkvarn – Roterande knivar på 1,2,3 eller 4 axlar, denna kvarntyp är mest allround av samtliga existerade utrustningar.
Grovkross- Långsamtgående variant av knivkvarn där stora bulkiga föremål sönderdelas till mer lätthanterlig fraktion
Granulator – Enaxlade utrustningar med rotor försedd med skär och statorkniv. snabbgående för finmalning och långsamtgående för grov eller medium stor sönderdelning.
Kartong rivare – River lättare stora fraktioner som kartong, frigolit och dylikt till format som kan efterhanteras.
Hammarkvarn – Sönderdelning med hjälp av roterande slagor, malt material trycks av kvarnen genom ett såll som kan ha olika stora hål.
Trumkvarn / Flishugg – Rotor med många små skär monterade används i huvudsak för Trä och Plast

Shredder kvarn / Knivkvarn Har nerväxling av varvtal från 12 upp till som mest 90 varv/min vilket gör dem mycket tystgående. Finns i varianter med 1,2,3,4 axlar där knivskivor monterade på axlar roterar endera in mellan knivar på motstående axel eller mot fast ansats för de 1-axlade varianterna. Dessa kvarnar är den typ av kvarn som är mest allround och används för i stort sett de flesta ändamål. Material storlek efter malning styrs av bredd på knivar, antal hookar på kniv samt i förekommande fall diameter på hål i raster om sådant är monterad.

Fass2 1-Wellen 2-Wellen 3-shaft shredder with material

Granulator 1-rotor med monterade skär eller knivar som kapar mot fast ansats ”stator kniv) finns med olika varvtal från ca.20 till 200 varv i minuten. För finmalning har Granulator små skär och hög rotations hastighet. Vid grövre malning används istället stora kniv skivor och hastigheter under 60 varv per minut.

DSC00362 BDR2400-Sittart-Messer1 Granulator Knivar-Skärverk

Grovkross / Coarse Shredder har 2-axlar som roterar fram/bak i intervall, knivar med bredd mellan 50 – 300 mm på axel kapar mot fast ansats på sidor och i mitten av skärverket. Används för stort och bulkigt material och gör en relativt grov fraktion. Kapacitet med dessa maskiner och allmänna sopor är från 40 till 80 ton/tim.

HPIM0152 Grovkross RM1350 IMGP0005

Hammarkvarn har 1-axel med slagor som roterar fritt och med hög hastighet sönderdelar material med hjälp av anslags energi i de roterande slagorna. Partikel storlek styrs av avstånd mellan slagor och fast ansats samt dimension på hål i såll och slagornas hastighet… Används vanligen som fin malnings enhet där inkommande material har grov sönderdelats först.

Hammarkvarn 4 Hammarkvarn med band Hammarkvarn material 2

Kartong rivare har 2-axlar och är i första hand till för lättare fraktioner som Kartong, Papper eller exempelvis Frigolit. Dess huvudsakliga uppgift är slå sönder materialet till en hanterligare storlek som kan gå på transportband eller i lufttransport system. Med förbehandling i dessa utrustningar Optimeras matning och vikter i befintliga containers, balpressar eller komprimatorer.

  Kartongrivare EKZ 1800-3     Kartongrivare

Trumkvarn – Flishugg Den här kvarn typen har en rotor med många små knivskär monterade som skär mot en fast ansats och med varvtal upp till 110 varv/min, i botten på tratten finns en pressplatta som trycker material mot rotor. Dessa kvarnar används i huvudsak för Trä och Plast men kan även användas för många andra material typer.

AZR 600, 18,5 kW (02) Skärverket rotor med skär Grundprincip pressplatta –Rotor AZR

Val av kvarn

 • För att kunna återanvända och skapa nya produkter behövs i många fall aktiv sönderdelning och malning. Viktig att veta är att varje kvarn typ i regel har sin speciella nisch och användnings område.
 • Exempel är kvarnar för mineraler respektive plast, för mineraler behövs något slitstarkt som kan krossa mineralet som är hårt men sprött. Plast däremot är mjukt och segt och kan kapas skäras. Att använda samma typ av kvarn för båda material typerna är då i regel inte möjligt.
 • Så den första uppgiften är att identifiera och avgöra vilken typ av kvarn eller kombination av kvarnar som lämpar sig för just Er tilltänkta applikation och det skulle bli vår första uppgift.
 • Format på material in styr val av kvarn, har man material med stor volym så måste följaktligen inloppet till kvarn också vara stort, det går att hålla nere storleken på kvarn genom tilläggsutrustning som trycker ihop material nedmatare eller pusher som de även kallas. Format efter malning går att styra på flera olika sätt, olika format på knivar, raster under knivar, flera kvarnar i följd, olika kvarn typer i kombination.
 • Kapacitet på en given storlek av kvarn minskar dess mindre format på malt material man vill ha ut av den, en kvarn med en kapacitet på 1 ton i timman med format 30 -40 mm bitar kan gå ner i kapacitet med 80-85%  om samma kvarn konfigureras om för 5 mm bitar.
 • Vi har kvarnar med hög kapacitet som sönderdelar smått men dimensionering och storlek på kvarnen ökar nästan i kvadrat på alla komponenter, större motorer, växellådor, kraftigare chassi och naturligtvis ett högre pris. En bättre metod och mer kostnads effektiv lösning är att istället mala i flera steg enligt principen Förmalning –   Finmalning i  ett, två, tre eller ytterligare steg.

Namnförbistring ; Nedan kan du finna exempel på några men inte alla varianter av namn och kvarn typer som finns på marknaden.
Hugg, Trumhugg, Trumkvarn, Skivhugg, Skivkvarn, Valskvarn, Slätvalskross, Knivkvarn, Ringkvarn, Höghastighetskross, Rivare, Skruvkross, Fliskross, Kulkvarn, Pulvriserare, Konkvarn, Oscillerande kross, Raffinör, Klumpbrytare, etc. …Kärt barn har många namn och det är dessutom inte ovanligt att en kvarn namnges efter tänkt arbetsuppgift exempel är ”Dokumentkvarn”

MATERIAL SOM KAN MALAS Det är lättare att räkna upp vad som inte kan malas men det går att någorlunda gruppera efter användare grupper

 • Tillverknings industrier – För att återföra spill till produktion och underlätta logistik eller sönderdela nytt material och därigenom skapa en råvara för fortsatt processande.
 • Återvinnings industri – Underlätta logistik och mala för separation av sammansatta produkter.
 • Energi återvinning – Sönderdelning för hantering i panna eller förbehandlig av biomassa för biogas tillverkning eller kompostering.
 • Miljöfarligt avfall – Malning för minimera volym för deponering eller processande exempel är radioaktivt material eller kemiskt kontaminerade material.
 • Allmän destruktion – Se till att en produkt görs obrukbar eller oläsbar.
 • Avfallshantering – Förbättra logistik och minimera volymen som skall hanteras och transporteras

Nedan ett litet axplock av vad som processats  Trä, Metall, Biomassa, Sammansatta produkter och många andra material:

Ackumulatorer,Luftfilter,Agglomererade godis,Aluminium spån,Aluminiumdelar,Animaliskt mjöl,Asbest,Sedlar,Batterier,Biologiskt avfall,blåsta,Bilar, förpackning,Bobbiner,Ben,Tegelsten,brunkol,Patronkulor,Stötfångare,Kablar,Konserver och dryck,Bilbatterier,Kolfiber föreningar,Kartong,Bil registreringsskyltar ,Mattor avklipp,Kassetter,matavfall,Kartong kärnor med resterande papper,Bil fragmenteringsavfall,cellulosa ark,Keramiska katalysatorer,Pellets av lera,Klinik avfall,Kaffe burkar,Betong block,Kakor avfall ,Wellpapp stans rester,Kreditkort,,Potatis chips,Datamedia,Instrumentpaneler,Blöjor,Disketter,Dokument,Dryckesburkar,Jord,Elektrisk skrot,Elektroniska apparater,Elektrolytiska rester klumpar,Kuvert,Utgångna livsmedel,Fett klumpar,Glasfiber,Sekretessfiler och datalistor,Filtermattor,Filtrera patroner,Fleece,Frukt lådor,Folier,Matavfall,Frukt och grönsaker,Klumpar aska förbränning,Möbler,Gaspatroner,Glasfiberförstärkt material,Glas,Glasflaskor,Glasrör ,Grafit segment,Handväskor,stenkol,Hårddiskar,Horn,Slangar,Hushållsapparater ,Hushållsavfall,Infusionspåsar och flaskor,Isoleringsmattor,Inredning bildelar,Jutesäckar,Kök skräp,Etiketter,Laminerat papper,LCD-skärmar,Litiumbatterier,Tidningar,Magnesium slagg,Magnetband,Mangan briketter,Mjölkförpackningar,Blandat avfall,Blandat byggavfall,Avfall för analys dumpning,NCR papper,Neon lampor,Tidningar,Engångsförpackningar med mat,Kärnavfall radiokaktivt,Nötter,Nylon,Gamla kläder,Avklipp,Kontors avfall sekretess,Olje burkar,Oljefilter,Organiskt avfall,Förpackningsmaterial,Pall,Papper avfall,Papperstissue rulle ändstyckena,Pappers Trim,Kretskort,PE-flaskor,PE – fodrad aluminiumfolie,PET-flaskor,Farmaceutiska produkter,Farmaceutiska förpackningsmaterial,Gris skinn,Gipsskivor,Plast fat / lådor / burkar,Polymer block,Press kakor,Tryckplåtar,Skyddskläder,PCV skum,Massproduktion,Stansrester / Skärmar,PVC film delar,PCV skum ,Kvarts lampor,Kvarts skiffer,Rakblad,Rejekt,Hartser,Kylskåp,Bergsalt,Salt klumpar,Tätningsmaterial,Sensorer ,Skor ,Kiseldioxid stänger,Kisel plattor,Slagg,Armaturer långa lampor,Fjädrar stål,Stålband ,Socker pasta,Sockerbetor skivor,Tillsats bränslen,Färdskrivare,Taggar,Textil,Textilier med corrundum,Textil – plastförening,Kakel,Plåtburkar,Däck,Titan ark,Tobak blad,Toffee klumpar,Tonerkassetter,Metallspånor,TV höljen TV-skärmar,UHDPE Potatis Chips,,Uniformer,Kilremmar,Videokassetter,Avfall,Vax plattor,Torkarblad,Vajer,Trä,Träpellets,Röntgenfilmer,Yoghurt koppar,Zink pressgjutna rester ,Zinkoxid ,Zink formsprutning rester