Kvarn för malning långgods

– Kapbitar virke, spånskivor, buntar av virke eller plast och papper etc. –

Horisontella kvarnar för att mala långt och kort spill samt strimlor från Träavfall, Board, Spånskivor, buntar av Virke, Plast eller Gips.
Kvarnarna matas material manuellt eller via transportband eller skakbord.

RHZ serien har tvångs matning fram mot malande rotor sker med två lamellband ett övre och ett undre som tvingar fram materialet. Denna serie kan ta upp till 180 mm grovt virke profiler och bredd upp till 1300 mm.

RLZ serien kan ta upp till 50 mm grovt virke profiler och bredd upp till 800 mm. Matningen fram till maskin manuellt eller via transportband, maskinen har ingen tvångsmatning utan sker via gravitation.

  • Motorer på båda maskin typerna är belastnings styrda och via PLC kan inställning göras så att kvarnen stänger av sig automatiskt när materialet är malt.
  • Format på malt material styrs av Hål storleken i utbytbart raster (20 – 100 mm) monterad under roterande kniv rotor.
  • Borttransport av material kan ske via skruv, transportband eller lufttransport.

Nedladdning av broschyrer i PDF-format:   1  Långgods-Malning RHZ RLZ

RLZ – Lutande tratt för gravitations matning  Långgods-Malning RZH

Raster och rotor med knivar                   Tvångsmatning i RHZ-serien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raster och rotor med knivar

Tvångsmatning i RHZ-serien