Moco kvarnar

Avfall volymreducering

Kostnadsbesparande och miljövänlig behandling av:
Industriavfall
Produktionsspill
Kontorsavfall
Hushållsavfall
Slakthusavfall
Riskavfall
Återvinning

Återvinning och granulering av
färdigprodukter och råmaterial i:

-Slutna kretslopp

-Öppna kretslopp

-Genom sönderdelning av ex.vis.

  • Plast
  • Gummi
  • Glas
  • Plåtemballage
  • Trä
  • Textilier
  • Klenare metallföremål
  • Papper
Dokumentförstöring sekretess

Effektiv och säker granulering av:
Datalistor
Register
Hela pärmar med innehåll
Ritningar
Värdepapper
Verifikationer
Mikrofilm
Checkar
Kreditkort
Böcker


Broschyr i PDF Format

Moco Kvarnar är skräddarsydda för sitt ändamål. Volymreducering av sopor, återvinning, och dokumentförstöring

De skiftande förutsättningar som föreligger i form av mängd och typ av material fodrar i många fall individuellt anpassade lösningar.
Kontakta oss så hjälper vi er gärna med att hitta en lösning som är perfekt för just er.
Den mångåriga erfarenheten hos MOCA borgar för en riktig bedömning av utformning och storlek på kvarn. Samma häller för ingående komponenter i större anläggningar.

Från idé och projektutveckling till färdig anläggning

Nyckelfärdiga system från ritbord till idriftstagande. Sätt upp ramen för vad er anläggning skall prestera.
Moco och dess tekniker utför därefter projektering och leverans av nyckelfärdiga system lika enkelt som vid leverans av standardmaskin.
Nedbringare, matarenheter till kvarn, komprimatorer, briketteringsmaskiner, transportband, vibrationsmatare, transportbehållare, lufttransportsystem, separeringstekniker.
Att pussla ihop dess och flera ingående komponenter till ett fungerande system är en uppgift för Moco’s tekniker.
Med en allmänt skissad idé och gemensamma överläggningar kan optimalt fungerande anläggningar efter kundens specifika behov och projekteras och skapas.

Avfall – volymreduktion

Utrustning för volumiöst avfall. Anläggningen består av två med varandra sammankopplade kvarnar av typ AZ 11/700.
Till kvarnarna finns en gemensam tryckmatnings-utrustning av typ ZB 1 (en vert. roterande arm i tratten). Det granulerade materialet transporteras fram till två containers genom ett överdäckat transportband. För ytterligare reducering av volymen kan containerna ersättas med en komprimator.

Återvinning

Vid spill från den egna produktionslinjen eller vid uppkomst av andra värdefulla avfallsråvaror i ditt företag. Vid slutna kretslopp (mat. återanvänds direkt) kan jungfruligt material blandas in vid behov. Det granulerade materialet kan återanvändas inom företaget direkt.
Vid öppet kretslopp (mat. säljs och återanvänds vid andra företag) lagras det malda/fragmenterade materialet i containers eller behållar i väntan på vidare transport.

Dokumentförstöring

Kvarnanläggning i en större banks datacentral. Anläggningen består av förmalningsenhet AZ21, samt lyft för tippning av rullbur i kvarnens tratt, eftermalningsenhet AZ 15/1
Vidare transportband, komprimator och ett dammutsug. Hela anläggningen manövereras centralt. Kapaciteten på systemet är ca. 3 ton/timma.

Specialanpassad till Ert företag

Reskontra, Bankpapper, Ritningar, Datalistor, Värdepapper, Mikrofilm etc. innehållande känslig och konfidentiell information.
Sådant material måste skyddas för utomståendes insyn. Med granulering undviker man detta. Dokumenten blir oläsliga efter en körning genom kvarnen.

Ett – två – tre – steg

Mocos anläggningar för malning/granulering av sekretessmaterial består av en eller flera kvarnar efter varandra. Dessa anpassas efter mängd och önskad storlek på granulatet av dokumenten. Kapaciteten på kvarnarna och anläggningarna kan anpassas från 50 kg/tim. upp till flera ton/tim. Storleken på det malda materialet går att få ned till konsistens och storlek som hos sågspån. Det destruerade materialet kan sedan via alternativa former för komprimering återgå till återvinning.

En individuell lösning för varje problem.

Flexibilitet är viktigt vid vårt arbete med individuellt anpassade lösningar på anläggningar. Utgångspunkten är ett brett spektrum av kvarnar.
Funktionsprincipen hos dessa är två eller fyra mot varandra roterande axlar med sinsimellan utbytbara knivar och distansringar monterade på den motsatta axeln.
Antal hookar, bredd och diameter på knivarna är det som bestämmer storleken på det fragmenterade materialet.
“En individuell lösning” I skärverk under knivar kan raster (siktskiva) med olika stora hål monteras. Materialet får då en max storelek som är lika eller mindre än hålens diameter.
De under lång period framtagna och utvecklade varianterna på knivar (ca. 300 st.) och deras kompinationsmöjligheter har betydelse för kvarnens funktion. Med rätt sorts knivar kan flödet av material och fragmenteringsgraden optimeras på det material som föreligger. Knivarna på standardkvarnen har som regel en utformning som gör dem användbara för alla typer av material.
Drivningen av axlarna sker med tre-fasmotor och kugg eller snäckväxel.
Det extremt låga varvtalet på knivaxlarna kompinerar fördelarna hos hammarkvarn (hög effekt och fint granulat) med fördelarna hos sax och skruvkvarn (tyst gång och lite damm).
Styrelektroniken på Moco kvarnarna har som standard automatisk reversering vid överbelastning samt termisk motorskyddsbrytare.
Samtliga maskiner kan utrustas med elektronk anpassad till de lokala variationerna på spänning och frekvens.
Standard elutrustning har spänning och frekvens 400 V 50 Hz.

 

ZB 1 Neddragare för kvarn

Läs mer Show

 

 Moco Grovkross SGZ 1500 i mobilt utförande

Läs mer Show

 

Skruvkrossar Grovmalning

Läs mer Show

 

För mer information eller hjälp med att välja rätt lösning för just dig Kontakta Oss idag!