ÅTERVINNING I FRAMKANT

GÅR DET ATT KOMBINERA MILJÖTÄNKANDE OCH LÖNSAMHET?
SVARET ÄR OBETINGAT JA!

BALPRESSAR OCH KOMPRIMATORER

BALPRESSAR OCH KOMPRIMATORER

Dessa maskiner pressar material till kompakta balar av olika storlek.
BRIKETTMASKINER

BRIKETTMASKINER

Briketter kan göras av många material, de vanligaste är spån av trä och metall.
MAGNETSTAV / SVEPARE

MAGNETSTAV / SVEPARE

Dessa tar upp järn och stål med hjälp av magneter.

Varför återvinna?

Återvinning ger många fördelar. Dels i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö. Visste du t.ex. att minst 15 % av all produktion idag försvinner som avfall? Det lagras och tar upp värdefull plats som kan användas för andra ändamål, vilket innebär onödiga kostnader för ditt företag. Mängder av arbetstimmar används för att omhänderta spillet, istället för att återanvända det i produktionen eller sälja det vidare.

Genomsnittlig produktion som försvinner som avfall15%

Fördelar med återvinning:

  • Ökad processeffektivitet
  • Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
  • Ökad andel förnybara resurser och system
  • Ökad goodwill och trovärdighet för företagets/organisationens miljöarbete
  • Ökad kompetens i företaget/organisationen
  • Ökad dialog mellan företag/organisation och intressenter

Sjöstrand Miljöteknik AB
Box 1137
141 23 Huddinge
Sweden

Search