GÅR DET ATT KOMBINERA MILJÖTÄNKANDE OCH LÖNSAMHET?

Svaret är obetingat JA!

Insikten om att så mycket som 5-10 % – i extrema fall ända upp till 50 % – av ett företags omkostnader uppstår till följd av otillräckligt fungerande avfallshantering är ett första steg på vägen mot ökad lönsamhet, samtidigt som du värnar om miljön. Det du initialt ser som en kostnad kan i själva verket bli den bästa investering ditt företag någonsin har gjort!

From waste to profit – hur lönsamt kan det bli?

I princip hur lönsamt som helst! Ett av alla företag som vi har hjälpt under årens lopp gör idag en årlig besparing på cirka 120 miljoner kronor. För närvarande ligger man över 2 miljarder plus på sin investering!! Det är förvisso ett extremt exempel, men även på lägre nivåer kan man med investering i rätt utrustning vanligtvis räkna hem densamma inom allt från någon månad till maximalt 5 år.

Hur kan vi bidra till att öka ER lönsamhet?

Det är alltid en fråga om kunskap och erfarenhet. Vi besitter bådadera. Men en enda spelare gör inget lag. Därför har vi ett nära samarbete med kunder, leverantörer och konstruktörer i såväl Sverige som runtom i världen. Efter ett halvsekel i branschen har vi byggt upp ett brett nätverk som, vid behov, kan komplettera vår egen, omfattande kunskapsbank.

Under årens lopp har vi levererat lösningar till i stort sett alla typer av företag/organisationer och branscher, allt från relativt enkla komprimerings-utrustningar till kompletta, avancerade tekniska system bestående av många komponenter. Inget uppdrag är för stort – eller för litet – för oss! Om ni behöver en hållbar lösning på Ert avfallsproblem, så tveka inte att kontakta oss! Vi kommer att visa er hur enkelt man kan återvinna avfallet och dessutom göra hanteringen lönsam.

Sjöstrand Miljöteknik AB
Box 1137
141 23 Huddinge
Sweden

Search