VILKA ÄR VI

Vi är halvsekelgammalt f.d. familjeföretag, specialiserat på maskinell utrustning för industriell återvinning. Redan 1968 grundades dåvarande Ingeniörsfirma R. Sjöstrand AB av ingenjören och miljöpionjären Roy Sjöstrand, för att senare under många år drivas vidare under sönernas ledning.

Än idag tjänar Roy och Kent Sjöstrands visionära idéer som daglig inspiration i bolagets verksamhet. 

Image

Återvinning i framkant

Under ett halvt sekel har vi försett våra kunder runt om i världen med förstklassig utrustning för komprimering och avfallshantering. Idag rankas vi som ett av Europas marknadsledande spjutspetsföretag inom industriell återvinning. Vi erbjuder innovativa, miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar för alla former av volymreducering och industriell förädling av såväl organiskt som icke-organiskt material.

Självklart är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001*.

Tillsammans med våra välrenommerade leverantörer och kompetenta samarbetspartners ser vi alltid till att presentera den bästa tekniska lösningen för att tillgodose kundens behov utifrån ett såväl ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. Vi utgår alltid från föresatsen att miljövänlig verksamhet även ska vara lönsam för plånboken!

GÅR DET ATT KOMBINERA MILJÖTÄNKANDE OCH LÖNSAMHET?
SVARET ÄR OBETINGAT JA!

Sjöstrand Miljöteknik AB
Box 1137
141 23 Huddinge
Sweden

Search