Magnetstav

Dessa tar upp järn och stål som tas upp av magneter. Tar upp spån, muttrar, m.m. där det är svårt att komma åt. Det material som fastnar frigörs med ett enkelt handgrepp.

Längder 350, 750 och 900 mm. Finns med boll i stället för krok.

Magnetstav

Magnetstav

Magnetsvepare

Dessa tar upp järn och stål som tas upp av magneter. För ytor som inomhusgolv och områden som är täckta av asfalt, grus och gräs. Det uppsamlade materialet kan släppas ner i en behållare med enkla handgrepp.

Passar många verksamheter som t.ex. inne i livsmedelsindustrier, på byggen under och efter byggtiden, verkstäder och metallindustri. Mycket bra på allmänna vägar och flygplatser.

Bredder: 300, 600, 1200, 1500, 1800.

SMT 300 (300 mm bred)

SMT 300 (300 mm bred)

Stor balpress för skrot och annat avfall
För gaffeltruck

För gaffeltruck

Bredd 1200 mm och de finns även i 1500 och 1800 mm . Kan köras upp till 13 km i timmen.

För bogsering

För bogsering

Bredd 1200 mm och de finns även i 1500 och 1800 mm.
För bogsering

För bogsering

Flera enheter hopkopplade för användning på stora ytor

Senaste nytt

Sjöstrand Miljöteknik AB
Box 1137
141 23 Huddinge
Sweden

Search