ÅTERVINNING STYRD AV LAGAR OCH REGLER

I såväl Sverige som övriga EU-länder finns tvingande lagar för avfallshantering jämte krav på miljöledningssystem, där företag förväntas redovisa vad man har för slags avfall och hur man hanterar det. De företag som är mest ambitiösa har även låtit certifiera sig enligt någon internationell standard som exempelvis ISO 14001*.

Vad är ISO 14001?

Det är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten och innefattar hela 57 detaljerade steg.

 

Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. När ett ledningssystem väl har införts kan arbetsmodellen användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering.

Vilken väg man än väljer, så är det viktigt är ställa sig frågan: Vad kan jag göra för mitt företag och därmed vår miljö? Svaret är ofta mindre komplicerat – och betydligt mer lönsamt – än du tror.

VAD KRÄVS FÖR ATT BLI ISO-CERTIFIERAD?

  • Ökad processeffektivitet
  • Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
  • Ökad andel förnybara resurser och system
  • Ökad goodwill och trovärdighet för företagets/organisationens miljöarbete
  • Ökad kompetens i företaget/organisationen
  • Ökad dialog mellan företag/organisation och intressenter

Sjöstrand Miljöteknik AB
Box 1137
141 23 Huddinge
Sweden

Search