REPARATION OCH SERVICE

För att du som kund skall känna dig trygg med din investering, så erbjuder vi reparation och service av alla typer av maskinell utrustning för komprimerings- och avfallsändamål genom vår välrenommerade och rikstäckande samarbets-partner, ServiceLink AB, ett serviceföretag i ATS-ORWAK-koncernen som i sin tur ingår i San Sac-gruppen. Kontakta oss för detaljerad information!

SoU-avtal ger mervärde

Från och med i år kommer vi även att kunna erbjuda såväl befintliga som nya kunder skräddarsydda säkerhets- och underhållsavtal (SoU-avtal), en unik trygghet för att säkerställa att den dagliga driften fungerar utan störningar, oavsett om maskinen är gammal eller ny eller vilket företag som har levererat den.

Det finns olika serviceupplägg och det vanligaste är årsservice som utförs var tolfte månad. Om utrustningen går mycket hårt rekommenderar vi även en mellanservice var sjätte månad och i vissa fall tecknar vi även fullserviceavtal.

Fördelar med SoU-avtal

Tack vare välutrustade servicebilar kan eventuella brister åtgärdas omgående för färre återbesök
Vi lämnar en kopia på testprotokollet (besiktningen), som du kan använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Regelbunden service ger hög driftsäkerhet och bidrar till en ökad livslängd hos maskinerna
Du får säkerhetskontroller och service utförd av auktoriserad och erfaren servicepersonal

Sjöstrand Miljöteknik AB
Box 1137
141 23 Huddinge
Sweden

Search